Hvordan man udtaler z’et på engelsk

8. april 2010

Jeg bliver desværre nødt til at sige det ligeud: det kan være svært at forstå danskere (samt nordmænd og svenskere) når I ikke udtaler /z/ rigtigt på engelsk. Selv om I har bogstavet i jeres alfabet, så udtaler I det præcis som et /s/. På dansk findes der slet ikke samme lyd som det engelske [z̥], som jeg bare skriver her som /z/.

Skandinavernes problem med /z/ kan faktisk gøre forståelsen til at være lige så vanskelig som fx. når nogle koreanere erstatter /f/ med /p/, og så beskriver en *’beautipul pish’ (beautiful fish, ‘smuk fisk’). Ja – så stort kan problemet være.

Problemet er ikke mindre alvorligt pga. den historiske forbindelse mellem dansk og engelsk, eller fordi danskere plejer at være gode til engelsk – eller fordi danskere måske simpelthen ikke ønsker at høre deres engelskfærdigheder sammenlignet med udtalen fra folk fra Fjernosten. Men problemerne er ligevægtige efter engelske ører – og det danske ‘z’ kan også give problemer når danskere taler med andre der heller ikke har engelsk som modersmål.

Det er selvfølgelig ikke alle danskere, der har det svært med det engelske /z/ – ligesom det ikke er alle koreanere, der ikke kan udtale /f/. Men jeg vil påstå at det er langt de fleste danskere, som ikke udtaler /z/ rigtigt på engelsk, selv om mange ikke selv kan eller vil høre det i deres egen udtale.

Lad os nu lige kigge nærmere på et par eksempler hvor man virkelig skal være opmærksom på forskellen mellem /s/ og /z/. Så beskriver jeg hvordan man udtaler /z/ på engelsk, idet det sagtens kan lade sig gøre. Til sidst kigger vi på forbindelsen mellem udtalen og stavningen.

Eksempel 1:
Flere gange har jeg simpelthen mistet tråden til et møde på engelsk når en dansk projektleder er begyndt med at tale om faces (‘ansigter’). Der går altid lidt tid inden det går op for mig, at han eller hun mener phases (‘faser’).

· Face = /feɪs/ (‘ansigt’)
· Faces = /feɪsɪz/ (‘ansigter’)
· Phase = /feɪz/ (‘fase’)
· Phases = /feɪzɪz/ (‘faser’)

Typisk dansk udtale for alle mulighederne: */feɪs/ og */feɪsɪs/. (Stjernen viser en fejl.)

Eksempel 2:
Samme problem gælder med fx. price (‘pris’, dvs. hvor meget noget koster) og prize (‘pris’, dvs. noget man kan vinde). Det gør det ikke nemmere at begge ord oversættes til ‘pris’ på dansk!

· Price = /praɪs/ (‘pris på et produkt’)
· Prices = /praɪsɪz/ (‘priser på nogle produkter’)
· Prize = /praɪz/ (‘en pris man kan vinde’)
· Prizes = /praɪzɪz/ (‘priser man kan vinde’)

Typisk dansk udtale for alle mulighederne: */praɪs/ og */praɪsɪs/.

Udtale
Lydene /s/ og /z/ udtales i præcis samme sted. Den eneste forskel er hvor meget pust der tillades at komme ud. Det er samme forskel som mellem /f/ og /v/. Prøv nu lige at sige /fffffffffffff/ og så /vvvvvvv/ (medmindre du er en af de danskere der udtaler /v/ som [ʋ] i stedet for [v] – men det er en anden sag!). Prøv bare at skifte frem og tilbage mellem /f/ og /v/ – du kan nok mærke forskellen i halsen, hvor der vibrerer med /v/.

Prøv nu at lave det samme med /s/ og /z/, dvs. /ssssssssssss/ (som om du var en slange!) og så /zzzzzzzzzz/ – og husk at skift frem og tilbage mellem de to. Sæt fingrene på halsen igen. Kan du mærke vibrationen med /z/? Det er nemlig dét, du har brug for, når du udtaler det engelske /z/.

En anden måde at mærke forskellen er når man synger. Prøv nu lige at synge op og ned af en skala med /z/; det kan man godt. (Og det er sjovt!) Prøv det så nu med /s/ – og det kan man ikke. Man kan ikke skifte tone med /s/. Det er fordi man kun kan skifte tone med stemte konsonanter som /z/ og /v/ m.fl., samt vokaler, som plejer at være stemte. ‘Stemt’ betyder, at man sætter større grænse på hvor meget luft, der pustes ud.

Der findes endnu en forskel mellem fx. face (/feɪs/) og phase (/feɪz/): det tager kortere tid at sige ordet face end ordet phase. Det er fordi man med face hurtigt skal skifte mellem en (stemt) vokallyd til en ustemt konsonantlyd (/s/). Derimod med phase fortsætter man med den (stemte) vokallyd ind i den også stemte konsonantlyd (/z/).

Samme forskel har man også mellem fx. hat (kort vokal fordi /t/ er ustemt) og had (længere vokal fordi /d/ er stemt). Man må ikke skynde sig når man udtaler engelske ord! De korte vokaler kommer af sig selv, og de andre vokaler tager bare den tid de har brug for!

Stavning
Et ‘s’ i slutning af et ord udtales på engelsk typisk som:

· /z/ efter en vokallyd, fx. is, his, was, ideas, days, houses
· /z/ efter en stemt konsonantlyd, fx. dogs, drums, kids
· /s/ efter en ustemt konsonantlyd, fx. cats, books, cups

Andre typiske endelser:

· -ice: som /aɪs/, fx. nice, price – og ord som face følger samme regel
· -ize: som /aɪz/, fx. prize
· -ise: som /aɪz/, fx. surprise – og ord som phase følger samme regel

Jeg ville dog altid foreslå at man bruger en god ordbog, der også viser lydskrift, idet der findes mange undtagelser.

OK, jeg håber, dette indlæg har hjulpet dig! Det er meget nemmere for mig at forklare denne slags på engelsk og face-to-face. Har du nogen spørgsmål, kan jeg kontaktes via mit website, hvor du bl.a. kan læse om mit 3 timers kursus i engelsk udtale og se en kort videooptagelse af mig, hvor jeg beskriver dette kursus.

Reklamer
%d bloggers like this: