Hvorfor man på dansk kan sige “Hun forklarede ham det”, men på engelsk ikke kan sige “She explained him it”

23. august 2010

Indhold:

· Eksempel 1 (give og donate)
· Eksempel 2 (bring og deliver)
· Etymologi
· Forklaring
· Explain og ‘forklare’
· Dialekt

Eksempel 1

På engelsk må man godt sige:

· She gave the man some money
· She gave some money to the man

· She gave him some money
· She gave some money to him

· She gave him it
· She gave it to him

Måske kommer manden fra en velgørenhed. Så siger man ofte donate i stedet for give. Lad os kigge på de samme sætninger igen – men denne gang står der en stjerne (*) foran de sætninger, man ikke kan sige:

· * She donated the man some money
· She donated some money to the man

· * She donated him some money
· She donated some money to him

· * She donated him it
· She donated it to him

(Husk i øvrigt at man ikke kan tælle penge på engelsk!)

Eksempel 2

På engelsk må man godt sige:

· He brought the woman a letter
· He brought a letter to the woman

· He brought her a letter
· He brought a letter to her

· He brought her it
· He brought it to her

Erstatter man dog brought med delivered, får man:

· * He delivered the woman a letter
· He delivered a letter to the woman

· * He delivered her a letter (Men se ‘Dialekt’ nedenunder.)
· He delivered a letter to her

· * He delivered her it
· He delivered it to her

Etymologi

(Fra Oxford Dictionary på min Macs Dashboard.)

Give:
Old English giefan, gefan, of Germanic origin

Bring:
Old English bringan, of Germanic origin

Donate:
late 18th cent.: back-formation from ‘donation’

Donation:
late Middle English : via Old French from Latin donatio(n-), from the verb donare, based on donum ‘gift’

Deliver:
Middle English: from Old French delivrer, based on Latin de- ‘away’ + liberare ‘set free’

Forklaring
På et tidspunkt i middelalderen holdt det engelske sprog op med at tillade nye ord fra at kunne bruge begge to konstruktioner som fx. she gave it to him og she gave him it. Så var det kun tilladt at bruge … to him-konstruktionen.

Forskellen hænger godt sammen med de ord som har en germansk etymologi – og som ofte er nemt for danskere at kunne genkende (fx. give, send, bring) – og de mange senere låneord fra fransk, latin osv.

Explain og ‘forklare’

‘Forklare’ er germansk (går jeg ud fra). På dansk kan man så sige både ‘Hun forklarede ham det’ og ‘Hun forklarede det til ham’.

Men kigger vi på explain, ser vi:

late Middle English : from Latin explanare, based on planus ‘plain’

Så har vi:

· She explained it to him

Men ikke:

· * She explained him it

Bruger man Google, kan man dog se eksempler af begge dele. Så skal man dog ikke kun kigge på hvor mange ghits (Google hits, dvs. træffere), der er, men også på hvem har skrevet hvad. Der findes da mange mennesker i verden som skriver på engelsk på internettet og som ikke har engelsk som modersmål! (Så er der da også et helt andet spørgsmål om hvem der ‘ejer’ det engelske sprog – men dét kigger vi ikke på her og nu.)

Dialekt

I dialekt i Storbritannien er jeg rimelig sikker på, at man ville kunne høre forskellige varianter – endda * She explained him it eller * He delivered her a letter. Jeg kan forestille mig, at den middelalderlige ‘regelændring’ ikke ramte alle områder i landet på samme tid.

Hvis man som dansker ønsker at tale og skrive en form for standardengelsk, er denne slags ‘fejl’ nok noget, man skal lade være med at lave. Så skal man kunne lære at genkende hvad for nogle ord har en germansk eller fransk-latin oprindelse.

Denne evne skal man alligevel også have for at kunne skelne mellem formelt og ikke-formelt engelsk, både til det skriftlige og i lidt mindre grad også til det mundtlige sprog. Og så svært er dette alligevel ikke, når man først har fået sagkyndig vejledning i området.

Reklamer
%d bloggers like this: